Salaojitustyöt kerralla huolellisesti

Salaojat pelloille ja rakennuksille | Turku, Paattinen

Salaojituksilla on tärkeä merkitys niin rakennusten kuin peltojen kuivatustarkoituksissa. Rakennuksen vieressä kulkeva salaoja ja putkistot estävät sade- ja muiden vesien kulkeutumisen rakenteisiin, mikä ehkäisee esimerkiksi kosteusvaurioiden syntyä.

Pelloilla salaojan tarkoituksena on parantaa maan kantavuutta kylvö- ja sadonkorjuutöitä varten sekä turvata kasvien juuriston riittävä hapensaanti. Salaojitus edistää myös peltojen lämpötaloutta ja lisää viljelyalaa.

Salaojitus muuttaa veden virtausreittejä, minkä johdosta veden imeytyminen maaperään lisääntyy. Tällöin pintavalunta vähenee ja huomattava osa vedestä poistuu salaojaputkien kautta.

Salaojituskalustomme

  • Kaivinkone Volvo EC 210 21 tn tela-alustainen
  • Kaivinkone Komatsu PW 130 13 tn pyöräalustainen 

Ota yhteyttä!